Velkommen til EHF toolbox
Godkjent som "Best practice" aksesspunkt
 

     
 
Om EHF toolbox
EHF toolbox er et pc-verktøy for å sende og motta alle typer EHF-dokumenter. Med EHF toolbox har du også et aksesspunkt med tilgang til alle andre aksesspunkt i hele Europa.  Produktark  

For deg som skal sende EHF
For deg som gjerne vil gjøre det enkelt og greit, har vi laget et verktøy med enkle formularer som ikke krever datakompetanse - eller du kan også velge å sende faktura og kreditnota som PDF.
EHF toolbox gir deg varsel dersom du forsøker å sende til en kunde som ikke kan motta. Oppstår det en annen type feil, får du varsel på e-post. Du har også ditt eget arkiv og en sendingslogg i applikasjonen som gir deg den oversikten du trenger.
For deg som har større fakturavolumer og automatiserte prosesser, er EHF toolbox et aksesspunkt som inkluderer håndtering av avvik og er godkjent fakturahotell for eFaktura til nettbank.

For deg som skal motta EHF
Du kan registreres i ELMA som mottager av EHF-dokumenter selv om dine interne systemer krever andre filformater. Vi kan motta EHF-filene, arkiverer og sende disse videre til deg i det filformatet du trenger.
Dersom dine interne systemer kan motta EHF-formatet, er det kanskje tilstrekkelig med en helt enkel løsning til en fast og forutsigbar pris. Du velger selv om du vil at vi skal levere filene til deg eller om du vil hente hos oss. Du får også ditt eget arkiv med oversikt over hvilke dokumenter vi har behandlet for deg som mottager. 

For deg som ikke vil ha papirfaktura eller e-post
Ved å tilby EHF toolbox til dine leverandører gjør du det enklere å sende EHF-dokumenter til deg og du oppnår en større andel på elektronisk mottak. Du kan sende informasjon om hvor EHF toolbox er tilgjengelig eller ta kontakt med oss for å tilby gratis lisens på EHF toolbox til dine leverandører.

For deg som har spesielle referansekrav
Ønsker du støttefunksjoner for å redusere egen avvikshåndtering i fakturamottaket, er kanskje supplementet referansekontroll passende for deg. For inngående filer utvides valideringen slik at også innholdet i referansefeltene kontrolleres etter dine regler for mottak. Filer som avvises, sendes tilbake til avsender med varsel om årsak, slik at feilen kan rettes og filen sendes på nytt.

 
Nedlasting 
Når du laster ned programmet vil applikasjonen ligge lokalt på din PC. Åpne applikasjonen og du har umiddelbart tilgang til å sende alle typer EHF-dokumenter. Trenger du verktøy for å lage EHF-dokumenter kan du åpne dem etter at du har logget inn.
Last ned Basislisens og få 2 ukers gratis prøve.

Basislisens:
Inntil 5 000 EHF-filer pr år 3.000.-
Transaksjonspris 0.-
EHF verktøy:
Formular for å registrere faktura og kreditnota 1.000.-
Sende faktura og kreditnota som PDF 5.000.-
Formular for å lage purring 500.-
Formular for å lage ordre og ordrebekreftelse 2.500.-
Formular for å lage katalog og katalogrespons 2.500.-
Lisens med ubegrenset antall filer per år 25.000.-
Andre tjenester:
Konvertering til/fra annet xml-format 5.000.-
Filoverføring via ftp-konto 0.-
Registrering som mottager i ELMA 0.-
Referansekontroll per år 1.500.-

Gratis lisens for leverandører til Agder Energi 
Som leverandør til Agder Energi kan du benytte EHF toolbox kostnadsfritt. Du trenger ikke avtale med et annet aksesspunkt for å sende EHF-dokumenter til Agder Energi. Last ned her: Agder Energi

Elektronisk faktura i kommunene
Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske faktura på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015.

Hvem kan du sende til?
ELMA er et register over alle foretak som kan motta dokumenter i EHF-format via aksesspunkt. Du kan søke på navn eller organisasjons-nummer - eller laste ned datasettet som har detaljer om dokumenttype: ELMA
 
       
Emetro AS - Søndre torv 7b - 3510 Hønefoss - Telefon 452 33 222 - post@ehftoolbox.no